Deseczka Roman

Grzymek Fr[anciszek]

Janecki Ignacy

Kauczor {Kanczor} [Konstanty]

Pisarczyk Ignacy

Rogosz Eman.

Skowroński [Aleksander, ks.]

Szatka Józef

Szczepanek Kon[rad]

Szmelter Nikodem

Zmarzły Jan