Barciński Paweł

Czardybon Wal[enty]
Gierlotka Piotr

Glenz {Glauca} Jan

Jakubowski Fr.

Jastrzewski Teodor

Jęczmycha Jan

Kapica Józef

Kapicówna Zofia

Kędzior {Kędziora} Jan

Koziełek {Kocelek} [Franciszek] ks.

Ligoń Jan

Miczek Franc[iszek, ks.]

Mildner [Jan]

Nawrocki Franc[iszek]

Niewiadomski Jan

Niezgoda Fr.

Nowak Paweł

Pieca Franciszek

Piegzik {Piegryjka} Franc[iszek]

Pilosz Augustyn

Pilot {Pitoł} Jan

Romańczyk K.

Rozmus {Rosmusa} Franc[iszek]

Rudy Jan

Setnik Paweł

Stabik Karol

Sujka Paweł

Szaruga Paweł

Świątkówna Anna

Świerkota Franciszek

Urbańczyk [Franciszek?]

Wawrzycha Fr[anciszek]

Wierowa Otylia

Wójcik Tomasz

Wziętek Fr[anciszek]

Zając Fr[anciszek]

Zborek Franc[iszek]

Żechoń Jan