Brzeskwiniewicz [Wincenty]

Danielak Anna

Domagała Józef

Józefiakowa M[onika]

Karłowski Tad[eusz]

Maćkowiak Jan

Miśkiewicz [Julian] ks.

Naskręt Adam

Naskręt R[oman]

Obarski Antoni [Oborski?]

Panek Antoni

Sczaniecka {Szczaniecka} Jadwiga

Szymańska Br.

Wrzeszcz Jan