Bałdyk [Bonifacy]

Banik Edmund

Białas Edmund

Biały Feliks

Burzywoda Walenty

Figas

Fojcik Walenty

Górażdża Fr.

Hajduczek

Konieczny Ludwik

Kowol Jan

Kozielski Franc[iszek]

Koznicki Emanuel

Koźmicki {Kaźmicki} Emanuel

Kurzawa Stan[isław]

Kwiatoniówna {Kwiatówna}

Matuszczyk Jan

Mitko Michał

Musioł Józef

Musioł Paweł

Nosiadek Teofil

Oślizlok

Połomski Wacław

Pośpiech {Pospiech} [Paweł] ks.

Rakoniewski

Rakoniewski Wal[enty]

Robota Ksawery

Siczny Józef

Skowronek

Sprysz Karol

Swoboda Alojzy

Szromek Aug.

Szuła Jan

Tomala

Wańczura

Wieczorek Piotr

Wilczak Mikołaj

Wit Jakub

Wyleżych Aug[ustyn]

Wyrobek [Paweł]

Zając Jan

Zarzecki Leopold