Brownsford Stan[isław]

Guder

Józefczak Andrzej

Kawala Antoni

Kopczyński [Józef]

Kurek Kazimierz

Łukomska Pelagia

Marciniak [Józef] ks.

Okoniewski Piotr

Rydlichowski J.