Andrzejewski Ign[acy]

Gaj Wacław

Kupś Stanisław

Kuźma Walenty

Lesiński Wojc[iech]

Liebekowa Bron[isława]

Madaliński St[anisław K.]

Majonka Marcin

Mańkowski H[enryk]

Mąkowski [Józef]

Meissner M[ieczysław] ks.

Nowakowski T.

Palczewska Helena

Piechowiak Roman

Roszak Stanisław

Waliszka Wacław

Wize Feliks

Wojciechowski J.

Wojtczak Michał

Wojtkowiak Józef