Dłużak Wincenty

Flens {Frenz}  Wincenty

Frąckowiak Fr.

Gawrych Sylwester

Gulcz Antoni

Jakubowski Fr[anciszek]

Konieczna Weronika

Kujawski Aleksander

Lisiecki Arkadiusz ks.

Matuszewski Sew[eryn]

Mietliński Makary

Niemir Jan

Nowicki Jan

Ratajczak Piotr

Siuda {Synda} Gracjan ks.

Szczepkowski Wł[adysław Marek]

Wierusz Antoni dr

Wiśniewski A[ntoni] ks. prob.

Zalewska Wł.