Bienich Piotr

Cebula Stanisław

Grobelny L[udwik]

Knebel Piotr

Krawiec Fr[anciszek]

Majatczek Franc.

Michalski Czesław

Mnich Urban

Piotrowski Miecz[ysłąw]

Pisarski Fr[anciszek]

Pola Antoni

Sławik Wincenty

Stawiarski J.

Szopka {Szpoka} Jan

Śleziona {Śledziona} [Wilhelm]

Śleziona Jan

Tomala Fr[anciszek]

Tomaszek Józef

Urbańczyk J[ózef]

Wiencek {Wieńcek} Józef

Wiencek {Wieńcek} St[anisław]