Amrogowicz Bog[dan]

Burzyński

Buszkiewicz Franc[iszek]

Olejnik Wawrzyn

Paternoga Antoni

Pelz Kazimierz

Siemianowska W[anda]

Stankowski Kazimierz

Szeliga Stanisław

Trzciński Edward