Behrendt Franc.

Kozikowski

Piechowski Edm[und]

Szwabe Stanisław