Bociek W.

Dambek Józef

Gabrylewicz B[runo]

Gorszka Antoni

Kamrowski Mieczysław

Karpiński Franc[iszek]

Korzeniewski Adam

Kruczkowski T.

Momcer Paweł

Parczewska Emilia

Parczewski T.

Przybylski Wł.

Puszka Franciszek

Reich Stanisław

Różycki Kazimierz

Szulc Antoni

Śmigielski Anastazy

Tempski Fr.

Wiśniewski Teodor