Branicki

Dyrbach Edw[ard]

Hazulski Fr.

Maciejewski Jan

Müller Stefan

Noskowicz

Przykutowa [Bronisława]

Ratajczak

Skolnik Józef

Stenzel Józef

Szułczyński Wł.