Banachowski Ignacy

Gąsowski Czesław

Jaroszyk Kazimierz

Jembiński Józefat

Labusz Emilia

Lewandowski Zenon [Eugeniusz]

Maruch Jakub

Olszewski Jan

Romański Aug.

Rozkowic Mich.

Szmytke M. d[okto]rowa

Walkowiakowa W.

Wantowy Michał

Zielkówka Magd[alena]