Appelbaum Karol

Donimirski K[azimierz]

Grabowski Stan[isław]

Majewski Wł.

Muchowski Paweł

Sierakowski St[anisław]

Szypniewski P.