Chłapowska Wanda

Goliwąs Stanisław

Litawek Wojciech

Majewski Jakub

Napieralski Józef

Pawlakówna Anna

Sołtysińska Anna

Szulczewski Michał

Tomaszewski K[azimierz]

Wekwert Franc[iszek]