Lebioda Wincenty

Majnusz Józef

Mann Franciszek

Nowak Tadeusz {Mateusz)

Piernikarczyk Józef

Pośpiech {Pospiech} Józef

Ręka Wincenty

Wyżgoł [Wyrzgoł] Józef

Zając Fr.