Bagański Bogumił

Czerwiński Antoni

Dembek B[ernard Franciszek] ks. prob.

Domżalski Jan

Donimirski Jan

Grabowski Maks[ymilian]

Kladziński Roman

Kowalski Ludwik

Ktosiński Franc[iszek]

Nowak Ignacy

Piechowski Jan

Porankiewiczówna M.

Rabski Jan

Roszak Jan dr

Schulz T[eofil] ks. prob.

Sulecki Jakub

Szuman Władysław

Wrycza Józef ks.

Wysiński {Wyszyński} [Józef] ks. prob.

Zyblewski Aleksy

Zyblewski Józef