Borzyszkowski Ant[oni?]

Kręcki [Franciszek Leon]

Maciejkowski

Połczyński [Janta] Leon

Rzędkowski Klemens