Dampca Andrzej

Ellward Józef

Jasiński Leon

Klińska Wanda

Kukowski Witold

Majkowski Aleks[ander]

Mokwa Marian

Mściszewski Wł.

Najgrakowska Z.

Paszke Teofil

Rybka ## ks.

Schenk Franc.

Szczepański Ignacy

Tempska Wanda

Tomaszewska Halina

Wojciechowski Ign[acy]

Zakrzewski Stan[isław]