Brownsford Kazimierz

Fręśko Roman

Heft Józef

Kramer Wincent[y]

Poprawski [Teofil] ks. prob.