Chełmicki Władysław

Dachtera Kazim[ierz]

Gąsiorowski Ig[nacy]

Głowacki Walenty

Malczewski [Tadeusz] ks.

Połczyński Józef

Putz Józef

Raczkowski [Leon] ks.

Żółtowski Leon, hrabia