Czapski [Hutten] Franciszek

Grabski Edward

Hulewicz Jerzy

Jerzykiewiczowa W[alentyna]

Jeziorkowski Wł[adysław]

Krause Tomasz ks. [błąd-nie był ks.]

Król Aleksander ks.

Lauterer {Lauter} Edmund dr

Machiński [Jan]

Sikorski Stan[isław]

Stawniak Kazimierz

Suchorski Wład[ysław]

Tomczak Edward

Zgoliński Marcin [Maciej?]