prof. dr hab. Ryszard Domański

1928-2021

zmarł dnia 24 sierpnia 2021

Członek Komisji Nauk Społecznych PTPN od 22 czerwca 1962 r.

Członek Komisji Nauk Prawnych PTPN od 22 czerwca 1962 r.

Członek Komisji Nauk Ekonomicznych PTPN od 6 kwietnia 1965 r.

geograf, ekonomista

Rektor UEP w latach 1969−1979.

Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej w latach 1977−1993,

Kierownik Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej  w latach 1993−1999.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,

przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Poznania w latach 1972−1975,

członek prezydium World Academy of Art and Science w latach 1979−1987,

przewodniczący Regional Science Association International  w latach 1981−1982,

przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w latach 1990−1998,

ekspert Komisji Sejmu RP ds. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w latach 1992−1994,

członek rzeczywisty Komisji ds. Modelowania Systemów w International Geographical Union w latach 1996−2000,

przewodniczący Rady Polityki Regionalnej Państwa w 2001 roku,

honorowy przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN od 2005 roku,

Członek rad redakcyjnych wielu krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych

Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Akademii Nauk, statuetką Złotego Hipolita wraz z tytułem Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej.