dr hab. inż. Jacek Michalski

1925-2021

zmarł 16 listopada  2021 r.

Członek Komisji Nauk Leśnych od 6 kwietnia 1965 r.,

Komisji Biologicznej od 7 maja 1975 r.,

Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych od 25 czerwca 1994 r.,

Sekretarz Wydziału VI Nauk Rolniczych i Leśnych od 1995 do 1997 r.,

wieloletni Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Leśnych