dr hab. Konstanty Tukałło

1929-2021

 zmarł 29 września 2021 r.

Członek Komisji Medycyny Okołooperacyjnej od 26 grudnia 1999 r.,

Komisji Historii i Filozofii Medycyny od 2 kwietnia 2001 r.