dr Halina Wiatr
1928-2020
Zmarła 04.09.2020
Członek Wydziału I Filologiczno-Filozoficznego od 25 maja 1987 r.
Wykładowczyni Instytutu Filologii Rosyjskiej UAM
Ceniony i szanowany nauczyciel akademicki