ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży

1944-2020

zmarł 29 listopada 2020 r.

Członek Wydziału II Historii i Nauk Społecznych od 24 marca 1982 r.

Egzegeta i teolog biblijny

Specjalista w dziedzinie pism sapiencjalnych Starego Testamentu

Wykładowca Wydziału Teologicznego UAM

Kierownik Zakładu Nauk Biblijnych 1999-2008

Kierownik Zakładu Teologii Biblijnej od 2009 r.

Autor ponad 200 publikacji