prof. dr hab. Bogdan Walczak

1942-2022

zmarł 1 lutego 2022 r.

Członek Komisji Językoznawczej PTPN od 6 kwietnia 1968 r.,

Wydziału I Filologiczno-Filozoficznego od 23 marca 1994 r.,

Przewodniczący Komisji Językoznawczej od 5.06.1996 do 22.06.2005,

Wiceprezes od 03.06.2005 do 29.06.2011.

 

Językoznawca, polonista i slawista

 Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1999–2005,

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w latach 1993–1999.

Członek m.in. Komitetu Językoznawczego PAN,

Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych,

Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi,

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

i

Odznaką Honorową Miasta Poznania.