prof. dr hab. dr h.c. multi Henryk Olszewski

1932 -2021

zmarł 19 sierpnia 2021 r.

Członek Komisji Historycznej od 15 marca 1961

Wydziału II Historii i Nauk Społecznych PTPN od 21 maja 1974 roku.

Wybitny historyk prawa,

historyk doktryn politycznych i prawnych

 Prodziekan i dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM

w latach 1969-1975,

Kierownik Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

w latach 1967-2002,

Redaktor naczelny „Czasopisma Prawno-Historycznego”

w latach 1977-2015

Członek m. in.: Polskiej Akademii Nauk,

Polskiej Akademii Umiejętności,

Rady Naukowej Biblioteki PAN w Kórniku

oraz

wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

 Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.