1929-2020

zmarł 2 maja 2020 r.

Członek Wydziału VI Nauk Rolniczych i Leśnych od 6 kwietnia 1978 r.

Sekretarz Komisji Nauk Rolniczych w latach 1984-1987

 

Zootechnik

Kierownik Katedry Hodowli Owiec i Kóz UP w latach 1995-1998

Prodziekan Wydziału Zootechnicznego UP w latach 1981-1984

Dziekan Wydziału Zootechnicznego w latach 1987-1993

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi