prof. dr hab. Jerzy Albrycht

1924 -2021

zmarł 2 czerwca 2021 r.

Członek Komisji Matematyczno-Przyrodniczej

Wydziału III Matematyczno-Przyrodniczy PTPN od 21 maja 1969 roku,

wybitny matematyk

związany ze słynną lwowską szkołą matematyczną,

specjalista w zakresie analizy funkcyjnej.

Emerytowany profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego

w latach 1967-1971 oraz 1985-1987,

Działacz Poznańskiego Towarzystwa Matematycznego, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,

Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Miasta Poznania.