prof. dr hab. Jerzy Józefat Lipa
1932-2021
zmarł 24 marca 2021 r.
Członek Wydziału III Matematyczno-Przyrodniczego od 30 października 1972 r.

Wybitny entomolog
Specjalista w zakresie ochrony roślin
Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
Kierownik Zakładu Metod Biologicznych i Kwa¬rantanny
w latach 1965–2002
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin
w latach 1990–2001
Redaktor Naczelny czasopism naukowych wydawanych przez
Instytut Ochrony Roślin
Członek Towarzystw entomologicznych krajowych i zagranicznych
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi