prof. dr hab. Julian Musielak
1928-2020
Zmarł 11 października 2020 r.
Członek Wydziału III Matematyczno-Przyrodniczego od 21.05.1969 r.
Specjalista w zakresie analizy matematycznej
Współinicjator teorii przestrzeni modularnych
W przeszłości prorektor UAM, dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki, dyrektor Instytut Matematyki
W latach 1991-1993 prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
(od 2000 r.) członek honorowy PTM
Doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski