1940-2020

Zmarł 8 maja 2020 r.

Członek Wydziału II Historii i Nauk Społecznych od 24 maja 1985 r.

Specjalista z dziedziny logiki prawniczej i teorii prawa

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM 1980-1981

Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego 1990-1993

Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, prezydium Rady Języka Polskiego, Zespołu ds. Przygotowania Ostatecznej Redakcji Projektu Konstytucji i Rady Legislacyjnej

Redaktor naczelny „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” 1997-2003

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (2004) i Komandorskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski