prof. dr hab. n. med. Zygmunt Szmeja

1929-2021

zmarł 10 stycznia 2021 r.

Członek Wydziału IV Lekarskiego od 12 października 1990 r.

laryngolog

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1980-1999

Prodziekan Wydziału Lekarskiego w latach 1972-1981

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Wieloletni przewodniczący Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów- Chirurgów Głowy i Szyi

Wieloletni Redaktor Naczelny czasopisma „Otolaryngologia Polska”