prof. dr hab. Roman Jankowski

1956-2021

zmarł 19 kwietnia 2021 r.

Zastępca przewodniczącego Wydziału IV Nauk Medycznych

od 10 listopada 2017 r.

wybitny neurochirurg

Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,

Członek założyciel

 Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

oraz

 Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopism:

 „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”, „Polish Spine Journal”, „Issues of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion-IRONS”