prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

1945 -2021

zmarł 26 kwietnia 2021 r.

Członek Komisji Językoznawczej od 8 listopada 1979,

Członek Wydziału Filologiczno-Filozoficznego od 17 maja 2004,

wybitny językoznawca

 Dziekan Wydziału Filologicznego UAM w latach 1982–1985,

Dziekan Wydziału Neofilologii UAM w latach 1988–1996,

Prodziekan Wydziału Filologicznego UAM w latach 1981–1982,

Wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa w latach 1985–1988,

Kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Stosowanego

w latach 1990–1994,

Członek Komitetu Językoznawstwa PAN,

Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN,

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Linqua Posnaniensis”,

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

i

Złotym Krzyżem Zasługi