1939-2020

zmarł 9 lutego 2020 r.

Członek Wydziału I Filologiczno-Filozoficznego od 24 kwietnia 1971 r.

 

Językoznawca, specjalista fonologii ogólnej, angielskiej i kontrastywnej

 

Redaktor naczelny „Studia Phonetica Posnaniensia”

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Linqua Posnaniensis”