1962-2020

zmarła 2 stycznia 2020 r.

Członek Wydziału I Filologiczno-Filozoficznego od 28 maja 2008 r.

Przewodnicząca Komisji Teatrologicznej od 17 maja 2011 r.

Historyczka teatru i dramatu, komentatorka współczesnego życia teatralnego

Dyrektorka Instytutu Teatru i Sztuki Mediów UAM od 2017 r.

Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Komitetu Nauk o Sztuce PAN,

Komisji Historycznej Teatru Polskiego w Poznaniu oraz Rady Teatru Polskiego w Poznaniu