prof. UAM dr hab. Jerzy Kaczmarek

1964-2021

zmarł 7 kwietnia 2021 r.

Członek Wydziału II Historii i Nauk Społecznych od 22 kwietnia 2002 r.

Przewodniczący Komisji Socjologicznej w latach 2002 – 2011

socjolog, tłumacz, poeta

Specjalista z zakresu socjologii pogranicza, socjologii wizualnej i socjologii sztuki

Wieloletni wykładowca Wydziału Socjologii UAM

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Członek Towarzystwa Floriana Znanieckiego