prof. zw. dr hab. dr h. c. Tadeusz Hołubowicz

1929-2021

zmarł 1 stycznia 2021  r.

Członek Wydziału VI Nauk Rolniczych i Leśnych od 11 stycznia 1973 r.

Sadownik, pomolog

Kierownik  Katedry Sadownictwa AR w latach 1978-1997

Dyrektor Instytutu Produkcji Ogrodniczej w latach 1970-1978

Dziekan Wydziału Ogrodniczego w latach 1972-1981

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

Medalem im. Michała Oczapowskiego PAN.