prof. zw. dr inż. Jan Chajda

1939-2022

zmarł 21 lutego 2022 r.

 

Członek Komisji Budowy Maszyn  PTPN od 12 grudnia 1970 r.,

Wydziału V Nauk Technicznych od 20 listopada 1998 r.

Wybitny specjalista w zakresie metrologii wielkości geometrycznych kół zębatych, stereometrii powierzchni i błędów kształtu, techniki współrzędnościowej, diagnostyki termalnej oraz inżynierii jakości.

 

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Poznańskiej,

Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn  Politechniki Poznańskiej w latach 1975–1977,

Zastępca dyrektora Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej  w latach 1975–1981;  1987-1990,

założyciel i wieloletni (1977-2008) Kierownik Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Poznańskiej,

inicjator powstania Centrum Nanometrologii i Technik Współrzędnościowych na Politechnice Poznańskiej.

Współzałożyciel, Prorektor i Rektor Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,

pomysłodawca i współtwórca Centrum Doskonałości badań Kół Zębatych w Kaliszu.

Członek wielu organizacji i towarzystw w kraju i za granicą, m.in.

European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN oraz Akademii Inżynierskiej.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia,

Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

Złotym Krzyżem Zasługi.