Informacja o składkach członkowskich

Biuro Zarządu PTPN przypomina o terminowym regulowaniu składek członkowskich.

Obecna wysokość składki rocznej wynosi 50 zł.

 

Wpłaty można dokonać w kasie PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań) lub na konto bankowe (w tytule przelewu należy umieścić informacje: Składka członkowska + imię i nazwisko członka, za którego uiszczana jest składka):

 SANTANDER BANK S. A.

18 1090 1359 0000 0000 3501 8499

Informacje o ewentualnych zaległościach można uzyskać w sekretariacie PTPN drogą mailową (sekretariat@ptpn.poznan.pl) lub telefonicznie (61 852 74 41).