UTOPIE SPOŁECZNE I ESTETYCZNE W XX W. MOTYWY – IDEE – IDEOLOGIE
Poznań 10 maja 2016 r.

To kolejna już konferencja interdyscyplinarna, poruszająca problem dyskutowany od lat i wciąż nie do końca rozpoznany. Wydarzenie to jest adresowane do badaczy podejmujących namysł nad fenomenem utopii z perspektywy różnych dziedzin nauki, co w zamierzeniu organizatorów umożliwi wypracowanie nowego ujęcia tego zjawiska.
Przedmiotem zainteresowania są charakterystyczne dla tego zjawiska motywy, idee i będące ich efektem ideologie, w toku obrad poruszane będą m.in. następujące kwestie:

  • Jakie formy społeczne i estetyczne przybierała niezgoda na zastaną rzeczywistość na przestrzeni XIX i XX wieku?
  • Jakie motywy, idee i ideologie towarzyszyły temu zjawisku?
  • W jaki sposób utopijne wizje wpływały na kulturę i sztukę, a w jaki na funkcjonowanie jednostki, państwa i społeczeństwa?

Miejsce obrad: PTPN, ul. Mielżyńskiego 27-29.

Zgłoszenia są przyjmowane do 29 kwietnia pod adresem: utopie_konferencja@wp.pl
Szczegółowy program będzie dostępny do pobrania po zamknięciu listy zgłoszeń.