Voyages... Guy Tachard, Mnich buddyjski

Komisja Filologiczna PTPN zaprasza na wykład dr Dagmary Nowakowskiej pt.  “Indie i Indowie w literaturze polskiego romantyzmu”.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu na Małej Sali w dniu 19 kwietnia br. (czwartek) godzina  17.00.

Serdecznie zapraszamy!