Noc Muzeów 2014
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ul. Mielżyńskiego 27/29, Sala Posiedzeń PTPN
17 V, godz. 17.00 – 24.00
Wystawa „Zagubieni w ogrodach”

W Noc Muzeów 2014 Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaprasza na wystawę pt. „Zagubieni w ogrodach”. W Sali Posiedzeń PTPN przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 jak co roku, w godz. od 17.00 do 24.00, będzie można zobaczyć cenne druki od XV do XIX w., z pięknymi drzeworytowymi, miedziorytami i litografiami. Pokazane zostaną również rękopisy, ikonografia i ekslibrisy. W tym roku w efektowny sposób zaprezentowany będzie rozwój nauk przyrodniczych od średniowiecza do Karola Linneusza, który w XVIII w. sporządził systematykę roślin. Na wystawie znajdą się dawne zielniki (P. A. Mattiolego, R. Dodoensa, S. Falimirza, S. Syreńskiego, C. G. Nees von Esenbecka, a także niedrukowany, własnoręcznie sporządzony zielnik Elizy Orzeszkowej) oraz ilustracje przedstawiające narzędzia ogrodnicze, rośliny lecznicze i ozdobne, ogrodowe i dziko rosnące. Ponadto pojawią się grafiki dotyczące urządzania ogrodów i pałacowych założeń parkowych w minionych wiekach. Szczególne zainteresowanie wzbudzą zapewne druki o sztuce tworzenia bukietów, architekturze ogrodowej oraz strzyżeniu i formowaniu żywopłotów. Co godzinę zwiedzających oprowadzą po wystawie prelegenci. Na gości będą też czekali „Teatr u Przyjaciół” ze spektaklem „Alicja w lustrach” – wystawianym na malowniczym dziedzińcu PTPN – oraz florystka, która odkryje tajniki niełatwej sztuki tworzenia bukietów. W tę majową noc przez cały czas trwania wystawy rozbrzmiewać będzie nastrojowa muzyka…