Przypadającą w bieżącym roku 210. rocznicę przybycia do Poznania gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk postanowiło uczcić w szczególny sposób.

We współpracy z Muzeum Historii Miasta Poznania i Wielkopolskim Muzeum Niepodległości organizujemy w dniach 4–5 listopada 2016 r. obchody jubileuszowe upamiętniające to wydarzenie i naszych bohaterów narodowych.

W piątek 4 listopada 2016 r. zapraszamy na godz. 15.00 do siedziby PTPN na konferencję naukową pt. „Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem…”, skupiającą się na wojnach napoleońskich i rozbudzonych ówcześnie nadziejach na polską niepodległość.

Uroczystości w sobotę 5 listopada 2016 r. rozpocznie Msza Św. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu w intencji gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego.

Kolejny punkt to programu to INSCENIZACJA WJAZDU gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania. Pochód z udziałem oddziału piechoty oraz aktorów grających role gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego oraz zaproszonych gości sformowany zostanie przy ul. Stawnej, skąd przejdzie na Stary Rynek. To tutaj o godz. 12 powinniśmy ich tłumnie powitać, podobnie jak to było w 1806 r. Pierwszy ważny punkt to Pałac Mielżyńskich, następnie Ratusz. Tu zostanie odczytana odezwa Wybickiego i Dąbrowskiego do Polaków z 3 listopada 1806 r. oraz powitanie przez władze miasta. Tu wspólnie odśpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”, obejrzymy pokaz musztry i umiejętności wojskowych. Będziemy mogli przenieść się w dawne czasy, utrwalając te chwile na pamiątkowych zdjęciach z żołnierzami napoleońskich wojsk (zaprosiliśmy najlepszy rekonstruktorów w kraju!).

W Wielkiej Sieni poznańskiego Ratusza wystawiony zostanie obraz z naszej kolekcji autorstwa Jana Gładysza „Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r.”. Zwiedzaniu towarzyszyć będą prelekcje popularnonaukowe.

KONFERENCJA NAUKOWA, 4 listopada, godz. 15.00, Sala Posiedzeń PTPN ul. Mielżyńskiego 27/29

 • 15.00 otwarcie konferencji przez Sekretarza Generalnego prof. UAM dra hab. Przemysława Matusika
 • 15.10 prof. UAM dr hab. Rafał Dobek, Sprawa polska w dobie napoleońskiej
 • 15.30 prof. UAM dr hab. Maciej Forycki, Zanim przybył Dąbrowski… Płk. Rémy Exelmans w Poznaniu
 • 15.50 dr Łukasz Słaby (przy współpracy prof. UAM dr. hab. Jerzego Borowczyka), „A jenerał Dąbrowski wpada do Poznania…”. Poznańsko-napoleońska jesień 1806 w poezji tamtego czasu oraz w literaturze późniejszej
 • 16.10 Dyskusja
 • 16.30 Przerwa na kawę
 • 16.50 dr Wojciech Szafrański, Między ambicją a koniecznością. Józef Wybicki jako „nie poseł” doby Sejmu Wielkiego
 • 17.10 dr hab. Marek Krzymkowski, Departament poznański w Księstwie Warszawskim – zarys ustrojowy
 • 17.30  prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Napoleon Prawodawca a Wielkopolska
 • 17.50 Tomasz Łęcki, Nowe Muzeum Niepodległości w Poznaniu

PRELEKCJE W WIELKIEJ SIENI RATUSZA, 5 listopada, od godz. 12.30

 • 12.30  prof. UAM dr hab.  Przemysław Matusik (Poznańskiea Towarzystwo Przyjaciół Nauk), Czy Polacy godni są być narodem? Napoleon, Poznań i polska niepodległość 1806
 • 13.00 Waldemar Karolczak (Muzeum Historii Miasta Poznania), Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania na obrazie Jana Gładysza
 •  13.30 Przemysław Rey (Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie), Losy „Mazurka Dąbrowskiego”
 • 14.00 Radosław Franczak (Instytut Historii UAM), Józef Wybicki w Manieczkach. Twórca hymnu w pamięci lokalnej społeczności
 •  14.30 Tomasz Łęcki (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości), Czy Muzeum Powstania Wielkopolskiego może konkurować z Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomiędzy prelekcjami zwiedzamy ratusz i oglądamy inne eksponaty związane Wybickim, Dąbrowskim i czasami napoleońskimi…

Plakat jpg