W ramach Forum PTPN zapraszamy 17 kwietnia o godz. 18.00 na dyskusję wokół książki dr hab. prof. UAM Małgorzaty Fabiszak i dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej pt. “Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci”.

Książka ta jest pokłosiem kilkuletnich badań, które Autorki realizowały w ramach projektu “Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Publikacja ta porusza bardzo ważny obecnie temat pamięci w przestrzeni miejskiej, za przedmiot analizy obierając cmentarze. Czy jednak zawsze są one miejscami pamięci? Jak piszą Autorki:
“Cmentarz, do którego trudno dojechać, bo zawalił się most do niego prowadzący. Park, przez który codziennie idzie się na skróty po zakupy, nie wiedząc, że kiedyś teren ten znajdował się za bramami miasta. Podwórko, odgrodzone od świata zamkniętą ażurową bramą, przez którą przechodnie mogą zobaczyć macewy. Cmentarze wojenne, na których spoczywają obok siebie dawni wrogowie. Wszystkie te przestrzenie – będące zarazem świadectwem pamięci, jak i niepamięci – stały się przedmiotem interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych przez Autorki. W ich efekcie powstała książka – rodzaj przewodnika po mieście, które przez wieki budowali wspólnie katolicy, protestanci i żydzi. O czym sami poznaniacy zdają się nie pamiętać…”

W dyskusji z Autorkami wezmą udział: prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, dr Łukasz Skoczylas oraz Błażej Wandtke.
Ponadto gośćmi wydarzenia będą przedstawicielki Stowarzyszenia Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy “Koimeterion”, Marta Machowska i Joanna Wałkowska, które opowiedzą o praktycznych działaniach na rzecz rewitalizacji zabytkowych nekropolii.

Forum PTPN Cmentarz park podwórko 640px