Zapraszamy na kolejną konferencje z cyklu “Zasłużeni dla nauki”, symbolem tej konferencji, organizowanej pod hasłem: „Człowiek a przestrzeń”, będzie prof. Władysław Czarnecki (1895-1983), architekt i profesor Politechniki Poznańskiej. Ten przybyły z Galicji praktyk, a zarazem badacz wywierał niepośredni wpływ na architekturę i urbanistykę Poznania przez niemal 60 lat swojej działalności w tym mieście. W sercu jego zainteresowań leżał harmonijny, zrównoważony rozwój organizmu miejskiego, łączący sprawną komunikację, dostępną dla mieszkańców przestrzeń usługową, handlową oraz publiczną, jak również układy zieleni. Tematem konferencji będą współczesne wyzwania urbanistyki i architektury miast i potrzeba współpracy przedstawicieli różnych nauk w tym zakresie.

Celem konferencji jest zatem ogólne spojrzenie na obecne i zbliżające się w najbliższych dekadach przemiany polskich miast, w tym kurczenia miast, metropolizacji,  suburbanizacji, dezindustrializacji, czy gentryfikacji.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI