Jednym z akcentów uroczystości związanych z 210. rocznicą wjazdu gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania jest emisja okolicznościowych walorów pocztowych, zainicjowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Są nimi:

  1. Kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej w nakładzie 100 sztuk.
  2. Arkusz 9-znaczkowy „MójZNACZEK”, zawierający 9 znaczków z wizerunkiem obrazu Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r., namalowanego ok. 1809 r. przez Jana Gładysza (własność PTPN w Poznaniu) w nakładzie 101 arkuszy, zawierających 909 sztuk znaczków.

Projekt znaków pocztowych wykonał p. Lech Woźny, a za opracowanie graficzne odpowiadał p. Sławomir Tomków.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk nie przewiduje obecnie sprzedaży okolicznościowych kartek pocztowych.
Sprzedaż znaczków prowadzona będzie jedynie w formie całych arkuszy 9-znaczkowych w cenie 90 zł za arkusz (+15 zł koszt przesyłki PACZKA48). Do ogólnej sprzedaży przeznaczonych zostanie łącznie 70 arkuszy znaczków.
Sprzedaż prowadzona będzie od dnia 9 listopada 2016 r. (środa), w godz. 8.00-15.00, za pośrednictwem dystrybucji Wydawnictwa PTPN – osoba odpowiedzialna p. Dominik Kałasz (dystrybucja@ptpn.poznan.pl; tel. 061 852 74 41 wew. 21). Płatność za przesyłkę wyłącznie za pobraniem.

Znaczki

kartka